• диагноза на бременност
 • проследяване на бременност /женска консултация/
 • проследяване на рискова бременност
 • ранна /11 – 14 г.с/ и късна /18 – 23 г.с/ фетална морфология
 • извършване на доплерметрия /велосиметрия/
 • мониторинг на сърдечната дейност на плода
 • инфузия на липиди и белтъчни разтвори при специфични високорискова бременности
 • водене на нормална раждане /в екип с анестезиолог, при приложение на регионално – епидурално обезболяване /
 • извършване на оперативно родоразрешение – Цезарово сечение
 • вземане и обработване на стволови клетки при нормално и оперативно раждане

 

 • консултация на двойки по семейно планиране и репродуктивни проблеми
 • фоликулометрия
 • лапароскопска диагноза и лечение на жени с репродуктивни проблеми
 • консултация за предпазване от бременност
 • поставяне и изваждане на вътрематочни песари /”спирали”/
 • прекъсване на бременност /аборт по желание /