• диагноза на бременност
  • проследяване на бременност /женска консултация/
  • проследяване на рискова бременност
  • ранна /11 – 14 г.с/ и късна /18 – 23 г.с/ фетална морфология
  • извършване на доплерметрия /велосиметрия/
  • мониторинг на сърдечната дейност на плода
  • инфузия на липиди и белтъчни разтвори при специфични високорискова бременности
  • водене на нормална раждане /в екип с анестезиолог, при приложение на регионално – епидурално обезболяване /
  • извършване на оперативно родоразрешение – Цезарово сечение
  • вземане и обработване на стволови клетки при нормално и оперативно раждане