• преглед и консултация за установяване на гинекологични и онкогинекологични заболявяния
 • менструални нарушения и генитални кръвоизливи
 • патология на предклимакса и климактериума
 • микробиологични изследвания на влагалищни инфекции
 • изследвания за инфекции на маточната шийка/директно изследване за хламидийна инфекция/
 • цитологичен скрининг на маточната шийка:
  • стандартно изследване/цитонамазка/
  • течно-базирано изследване/типизиране на HPV-инфекция/
 • колпоскопия
 • ехографско изследване на вътрешните гениталии/матка,маточна шийка,маточни тръби и яйчници/
 • извършване на биопсии от външните гениталии и маточната шийка
 • конизация на маточната шийка и LLETZ
 • извършване на стандартни/“отворени“/ гинекологични и онкогинекологични операции
 • извършване на ендоскопски-лапароскопски/“безкръвни“/ гинекологични и онкогинекологични операции
 • извършване на хистероскопски интервенции/диагностични и терапевтични/
 • извършване на влагалищна лапароскопия/диагностична и терапевтична/
 • извършване на уро-гинекологични операции
 • естетична хирургия и пластики на външните гениталии и оперативни цикатрикси