• преглед и консултация за установяване на гинекологични заболявания
 • детско- юношеска гинекология
 • менструални нарушения и генитални кравоизливи
 • патология на предклимактериума и климактериума
 • цитологичен скрининг на маточната шийка
  • стандартен
  • течно-базирано изследване /типизиране на HPV/
 • колпоскопия
 • микробиологични изследвания на вагинални инфекции
 • изследване при инфекции на маточната шийка /директно изследване за хламидии/
 • ехографски изследване на вътрешните гениталии /матка, маточна шийка, маточни тръби и яйчници/
 • извършване на стандартни отворени гинекологични операции
 • ендоскопски /”безкръвни”/ гинекологични операции
 • лапароскопия
 • хистероскопия
 • влагалищна лапароскопия
 • уро-гинекологични операции